Ρυθμός 97.4
8ης Δεκεμβρίου 1
731 32 Χανιά

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210 52182