You are currently viewing 3ο Διεθνές Συμπόσιο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,


Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 28 Νοεμβρίου 2020.


Στις ιδιαίτερα δύσκολες μέρες που περνά η πατρίδα μας, εν μέσω μιας κρίσης που σαρώνει όλες τις χώρες και το δίχως άλλο επηρεάζει τόσο την οικογενειακή όσο και την επαγγελματική/ επιστημονική μας καθημερινότητα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για επιστημονική συσπείρωση αλλά και ποιοτική αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμό της κλινικής πράξης και φροντίδας υγείας στην Ελλάδα για όλους του υγειονομικούς κλάδους.


Μέλημα τόσο της Οργανωτικής όσο και της Επιστημονικής Επιτροπής είναι το Συμπόσιο αυτό να αποτελέσει ένα νέο ορόσημο επιστημονικού γίγνεσθαι και αναζήτησης, που θα οπλίσει την κοινότητα με γνώσεις και ερεθίσματα απαραίτητα για προάσπιση του κύρους και της ποιότητας των παρεχομένων στους συνανθρώπους μας υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό έχουμε προσκαλέσει καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές με μεγάλη κλινική και ερευνητική εμπειρία. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν ένα ευρύ φάσμα από το νεογνό μέχρι τον ενήλικα σε εξωνοσοκομειακό και ενδονοσοκομειακό περιβάλλον. Όλα μαζί ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για παραγωγική συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων που θα μας βοηθήσουν να ασκήσουμε την καθημερινή μας κλινική πράξη ασφαλέστερα.


Ελπίζουμε το Συμπόσιο αυτό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να ενημερωθείτε για τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των περιστατικών κατά τη διάρκεια της πανδημίαs.


Η επιτυχία του Συμποσίου, στις δύσκολες μέρες που ζούμε και χωρίς να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε πάντα για το καλύτερο για τους ασθενείς μας, βασίζεται και στη δική σας ενεργό συμμετοχή.


Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής.


Η Πρόεδρος της ΕΨΨΕΠ Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής


Καρκάνη Αναστασία Φανή Ανατολίτου


ΕΠΙΤΡOΠΕΣ


 


ΔΙOΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΕΨΨΕΠ


 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρκάνη Α.


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδωράκη Μ.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανατολίτου Φ.


ΤΑΜΙΑΣ: Μητσάτσου Ε.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Κουσουρή Μ.


ΜΕΛΗ: Ευθυμίου Ε.


Μπερεδήμας Π. Παπαδοπούλου Μ. Σουπίδης Ι.ΣΥΜΒOΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ


 Vanier C. Κουλόπουλος Κ. Wendland J. Μάτζιου Β.


Βιβιλάκη Β. Μαυρομάτης Ι. Γούναρης Α. Παπαζαφειράτου Χ.


Ευθυμίου Ε. Σταθόπουλος Σ. Κανελλοπούλου Β.


 


ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ


 †Mazet Ph. Λεμονίδου Χ. Rosenblum Ou. Λιάππας Ι.


Ευδοκιμίδης Ι. Ρήγα Β. Κονταξάκης Ι. Ωρολογάς Α. Κουμούλα Α.


 


 


 


INVITED SPEAKERS


 


Aknin N. (France) Kousouri M. (France)


Chrousos G. (Greece) Litrivi E. (USA)


Euthimiou E. (United Arab Emirates) Papazafeiratou Ch. (USA)


Eystratopoulou M. (United Arab Emirates) 


 


 


 


 


 


 


ΠΡOΓΡΑΜΜΑ


 


Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020


 


09:30-10:00 Χαιρετισμοί


 


10:00-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι


Προεδρείο: Χ. Ροϊλός, Π. Αλεβίζος


 


Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αντιμετώπιση τoυ COVID-19


Ν. ΠαλληκαράκηςΜέτρα πρωτογενούς πρόληψης αγωγής υγείας παιδιού κατά τη διάρκεια της πανδημίας


Φ. Ανατολίτου11:00-11:45 Διάλεξη


Προεδρείο: Χ. Κανακά-Gantenbein


 


Stress και COVID-19


Γ. Χρούσος11:45-13:15 Στρογγυλό Τραπέζι


Προεδρείο: Α. Ωρολογάς, Α. Κουμούλα


 


Η ψυχολογική διαχείριση των ασθενών με COVID-19 σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Γαλλίας


M. Kουσουρή-Αράπη
Χτίζοντας τη ψυχική ανθεκτικότητα σε ασθενείς με ΣκΠ εν μέσω πανδημίας. Η ειδική περίπτωση της παιδικής μορφής της νόσου


Σ. Θεοδώρου
Εκπαίδευση συμπερίληψης μετά τον κορονοϊό


Ε. Ευθυμίου
Η ψυχολογική επιβάρυνση της οικογένειας με παιδί με αυτισμό κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.


Μ.Α. Ευστρατοπούλου


 13:15-14:00 Διάλειμμα 


 


 


 


 


 


 


ΠΡOΓΡΑΜΜΑ


 


Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020


 


14:00-14:45 Στρογγυλό Τραπέζι Συννοσηρότητα συγγενών καρδιοπαθειών και COVID-19 σε παιδιά και ενήλικες


Προεδρείο: Γ. Καλαβρουζιώτης, Α. Γιαννακοπούλου


 


Impact of CΟVID-19 in pediatric care: initial report from a tertiary care center in the US.


Ε. Δ. ΛυτρίβηΝόσος Kawasaki και COVID-19


Α. Γιαννακοπούλου14:45-16:00 Στρογγυλό Τραπέζι


Προεδρείο: Κ. Σαραφίδης, Α. Γούναρης, Α. Χαρίτου


 


Αναφορά αποτελεσμάτων αμερικανικών περιγεννητικών κέντρων κατά τον COVID-19


X. Παπαζαφειράτου
Η διεύθυνση μιας τριτοβάθμιας ΜΕΝΝ την εποχή του COVID-19


Μ. Θεοδωράκη
Προκλήσεις για τη μαία στην κλινική πράξη την εποχή του COVID-19


Β. Βιβιλάκη16:00-17:00 Στρογγυλό τραπέζι


Προεδρείο: Χρ. Λεμονίδου, Β. Μάτζιου


 


Αναγκαίες αλλαγές στην οργάνωση της φροντίδας του παιδιού και οι επιπτώσεις στην οικογένεια


Β. Μπουτoπούλου
Η οργάνωση ενός παιδιατρικού Νοσοκομείου για τη διαχείριση της πανδημίας


Ε. Βλαχιώτη
Οι δυσκολίες στην πρακτική άσκηση στους φοιτητές επιστημών υγείας στον καιρό της πανδημίας. Το παράδειγμα φοιτητών Nοσηλευτικής


Π. Περδικάρης


 


 


 


 


 


 


 


ΠΡOΓΡΑΜΜΑ


 


Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020


 


17:00-18:15 Στρογγυλό Τραπέζι Oι νέοι επιστήμονες στην πρώτη γραμμή για τον COVID-19


Προεδρείο: Μ. Ελευθεριάδης, Φ. Μπακοπούλου


 


Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης και η εκπαίδευση των θεραπόντων ιατρών στην απώλεια


Ε. Μητσάτσου
H διαχείριση του αποχωρισμού των νοσηλευόμενων στην πανδημία


Ι. Σουπίδης
Οι επιπτώσεις της πανδημίας από τον SARS-CoV-2 στην ψυχική υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού


Β. Γεωργουσοπούλου
H διαχείριση υπόπτων περιστατικών COVID-19 σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες


Ε. Μεγαπάνου
Ιδιαιτερότητες στο τοκετό εν μέσω πανδημίας


Κ. Αγγέλου
COVID-19, γονιμότητα-κύηση-λοχεία


E. Δεληγεώρογλου18:15-18:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΜΠΌΣΙΌΥ


 


Α. Καρκάνη, Πρόεδρος Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.


M. Kουσουρή-Αράπη, Επιστημονική Διευθύντρια Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.


Φ. Ανατολίτου, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Αγγέλου Κυβέλη
Ειδικευόμενη Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ


Αλεβίζος Περικλής
Υποδιοικητής 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς Αιγαίου


Ανατολίτου Φανή
Παιδίατρος-Νεογνολόγος, MD, PhD, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ Α’ ΜΕΝΝ,


ΓΝ Παίδων Η Αγία Σοφία, Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής,


Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού


Βλαχιώτη Εφροσύνη
Νοσηλεύτρια, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕKΠΑ, Αν. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΑ Η Αγία Σοφία


Βιβιλάκη Βικτώρια
RM, Pg Cert MMedSC, PhD, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/ευτών Αθηνών


Γεωργουσοπούλου Βασιλική Rn, Msc, PhD(c), Νοσηλεύτρια, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ,


ΓΝ Παίδων Η Αγία Σοφία


Γιαννακοπούλου Αικατερίνη Καρδιολόγος-Παιδοκαρδιολόγος, Διευθύντρια Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Παίδων Η Αγία Σοφία,


Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας


Γούναρης Αντώνιος
Ομ. Καθηγητής Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Δεληγεώρογλου Ευαγγελία
Ειδικευόμενη Μαιευτικής -Γυναικολογίας,


Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αρεταίειο


Ελευθεριάδης Μακάριος
Επ. Καθηγητής Τμήμα Μαιευτικής- Γυναικολογίας ΕΚΠΑ


Ευθυμίου Έφη
Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Zayed Abu Dahbi


Ευστρατοπούλου Α. Μαρiα
Αν. Καθηγήτρια, United Arab Emirates University


Θεοδωράκη Μάρθα
Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΜΕΝΝ, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά Άγιος Παντελεήμων


Θεοδώρου Σοφία
Ψυχολόγος, MSc, Ειδικευμένη στη Θεραπεία Οικογένειας & Ζεύγους, Εθελόντρια ΕΕΣΚΠ


Καλαβρουζιώτης Γεώργιος Χειρουργός Θώρακoς-Καρδιάς, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ Παίδων Η Αγία Σοφία,


Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας


Κανακά- Gantenbein Xριστίνα Kαθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ,


ΓΝ Παίδων Η Αγία Σοφία, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας


Καρκάνη Αναστασία
DΕΑ, DU, PhD, Λέκτορας Περιγγενητικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.


Κουμούλα Αναστασία Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ψυχιατρικής Παίδων & Εφήβων, ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμινγκ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Κουσουρή-Αράπη Μαρίνα
Δρ. Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Paris 7, Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο SFU,


Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχαναλύτρια, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Roger Prévôt


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Λεμονίδου Χρυσούλα
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ


Λυτρίβη Δ. Ειρήνη
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Columbia University, Irving Medical Center


Μάτζιου Βασιλική
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εταιρείας Παιδιατρικής Νοσηλευτικής


Μεγαπάνου Εφη
Ειδική Παθολόγος, MSc, PhDc, Επικουρική Επιμελήτρια Β’


Μητσάτσου Ευαγγελία
Γενική Ιατρός, Eπικουρική Επιμελήτρια Β΄ ΔΣ ΕΨΨΕΠ


Μπακοπούλου Φλώρα
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής & Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝ Παίδων Η Αγία Σοφία


Μπουτοπούλου Βαρβάρα Νοσηλεύτρια, ΠΕ, MSc, PhD, RN, Ακαδημαΐκή Υπότροφος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ


Παλληκαράκης Νικόλαος
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος ΒιοϊατρικήςΤεχνολογίας Ινστιτούτου INBIT


Παπαζαφειράτου Χρυσούλα
ΜD PhD, Παιδίατρος Νεογνολόγος Διευθύντρια Νεογνολογικού Τμήματος Coney Island, Νέα Υόρκη


Περδικάρης Παντελεήμων
Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Πλατανισιώτης Νικόλαος
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά


Ροϊλός Χρήστος
Διοικητής 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς Αιγαίου


Σαραφίδης Κοσμάς
Καθηγητής Νεογνολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Α’Νεογνολογικής Κλινικής και Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο


Σουπίδης Ιωάννης
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, Δ.Σ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.


Χαρίτου Αντωνία
Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΝΝ, Μαιευτήριο ΡΕΑ,


Γεν. Γραμματέας ΕΝΕ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ)


Χρούσος Γεώργιος
Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ,


Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής, Διευθυντής Τομέα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών


Ωρολογάς Αναστάσιος
Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Επιστημονικά


Υπεύθυνος Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Κλινική Άγιος Λουκάς 


 


 


 


 


 


 


 


Ημερομηνία διεξαγωγής
28 Νοεμβρίου 2020


Πλατφόρμα ηλεκτρονικού συμποσίου
Για την προβολή και παρακολούθηση του e-συμποσίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.


Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.


Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)
Στο συμπόσιο χορηγούνται 7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συμποσίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται οι δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συμποσίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.


e-Κονκάρδα συνέδρων
Σε όλους τους συνέδρους θα αποσταλεί e-badge με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση του συμποσίου.


 


Συμμετοχή
Η συμμετοχή στο συμπόσιο είναι δωρεάν.


 


Γραμματεία Συμποσίου
Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, fax: 2310 247746, e-mail: info@globalevents.gr


Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr


www.globalevents.gr